Jdi na obsah Jdi na menu
 


Naučná stezka

25. 4. 2013

 Zastavení č. 1: Mapa stezky

Naučná stezka Střílky

Zastavení č. 2: Čertovy kameny

Jsou to útvary z flyšového pískovce. Flyš je odborný termín z geologie, kterým se obecně popisuje různě mocný soubor sedimentárních vrstev, které jsou nejčastěji tvořeny z pískovcůa jílů. Vznik se v této oblasti datuje pravděpodobně v období  Jury v druhohorách.

 

 

První kámen připomínající žábu

 

 

Druhý kámen s otvory ve kterých je

slyšet „vodu v kotli “.

 

 

Třetí kámen snad s „tajným vstupem do podzemí “.

 

Zastavení č.3  - Zřícenina Stříleckého hradu – historie, základní údaje

Střílecký hrad pochází z období ranné gotiky.Byl postaven v druhé polovině 13.století na nejvyšším kopci zvaném Hrad,v nadmořské výšce 551 m v severozápadní části pohoří Chřibů. Založení hradu je připisováno broumovskému purkrabímu Smilovi,který se psal jako Smil ze Střílek.

Majitelé a držitelé hradu byli také český král Jan Lucemburský, moravská markrabata Jan Jindřich a Jošt. V první polovině 15.století jej vlastnil král uherský a římský, později i český, Zikmund. Dalším majitelem byl jeho zeť Albrecht, vévoda rakouský, později i páni z předních moravských rodů z Cimburka, Hrotové z Rosic, z Lichtenburka, z Ojnic…

Hrad býval mocnou pevností ,často plnil funkci strážní i obrannou. Na počátku 16.století byl hrad již pustý. Ztratil svůj význam jako hrad strážní a jako panské sídlo už nevyhovoval. Téměř k úplnému zániku hradu došlo v době 30 leté války, kdy císař dal pustý hrad rozbořit z obavy, aby se tam švédská vojska neusadila.

Dnes se z rozsáhlého objektu zachovaly jen zbytky kamenných zdí.

 

 

Podoba hradu  z konce 15.století

 

Zastavení č.4 - Ctiborův dub – historie

Jde o torzo prastarého dubu s několika živými větvemi. Jeho historie sahá, snad až do roku 1358, kdy  koupil střílecké panství moravský markrabí Jan Jindřich od Ctibora z Cimburka.   V mapách se strom objevuje, ale až v počátkem minulého století. Tehdy už v něm byla velká dutina Ve čtyřicátých letech v ní hoši rozdělali oheň, aby vykouřili uvnitř schované sovy. Oheň strom poškodil, ale ten přežil. Lidé i toto torzo chrání,  protože se se k němu váže řada pověstí. Jedna z nich vypráví o zbrojnošovi  Ctiborovi, který zachránil syna hradního pána před medvědem. Jako zbraň použil mladý doubek,  který vytrhl ze země. Medvěda zabil a na počest záchrany svého syna nechal pán hradu, dub zasadit. Ten vyrostl ke Ctiborově slávě. Nyní je to už chráněná přírodní památka.

 

Zastavení č.5 - Savci lesa

 

Veverka obecná                                                         Kuna lesní

Myšice lesní                                                               Lasice hranostaj

Rejsek obecný ( Ch )                                                 Tchoř tmavý

Ježek východní ( Ch )                                                Liška obecná

Prase divoké                                                               Jezevec lesní

Srnec obecný                                                              Mývalovec kuní

Jelen evropský

 

 

 

 

 Zastavme se u některých živočichů – například u jezevce. Je největší lavicovitá šelma v ČR, je samotář,  noční živočich, všežravec, staví si „ jezevčí hrady“.

                                

Zastavení č.6 – Studánka ( studýnka ) pod hradem – rozbor vody, blešivci

 

Pramen vody vytéká ze skály a nevysychá ani v největších vedrech. Podle pověstí se zde zjevovala nešťastná hradní paní. Bylo to vždy ve dne v době  od 12.00 do 13.00 hodin. Jedenkráte ji spatřil mladý dřevař, který si trhal třešně ptačinky ze stromu, který nedaleko studánky rostl, paní se zjevila u stromu a dívala se na něho. Jakmile však  odbila jedna hodina , přízrak se  rozplynul. Jindy stařeček ze Střílek odvážel s koňmi nedaleko studýnky vysekávku, koně se najednou ve 12.00 hodin  zastavili a odmítali jít dál, stařeček nic neviděl, ale cítil cizí přítomnost, úderem jedné hodiny se koně dali znovu do pohybu.

 Za studánkou ve vodě žijí blešivci. Jsou znakem čisté vody. Jedná se o drobného korýše. Má tělo zmáčknuté ze stran. Pohybuje se v tekoucí vodě mezi rostlinami a kameny. Zimu přečkává zahrabán v bahně nebo v písku.

Obrázek blešivce obecného : (korýše)

7.zastavení - Mraveniště – život mravenců, společenský hmyz

 Mravenec lesní ( Formika rufa ) – je to chráněný živočich, v jehličnatých

 

 

 

 

 

 

 

 


Zastavení č. 8: Lesní rostliny

Dozvíme se, které rostliny jsou typické pro ekosystémy lesa a některé po cestě určitě uvidíte.

Zastavení č. 9: Ptáci

Zde jsou charakterizováni ptáci a vyobrazeni někteří z těch, kteří tady žijí. Je jich opravdu spousta, svým zpěvem nám zpříjemňují život a sběrem škodlivého hmyzu chrání náš les před škůdci.

Podívejte se, co dokáže datel černý a jiní „lékaři stromů“ při hledání škodlivého hmyzu ve dřevě a pod kůrou.

Zastavení  č. 10: Větřák

Nabídne vám historii tohoto místa a organismy, které zde na ekosystému louky žijí. Zvláště pozoruhodná je kudlanka nábožná a křižák páskovaný, kteří se k nám přestěhovali z jižnějších částí ČR.

Odtud můžete přejít dolů přes louku a ulicí Hřbitovní směrem do kopce přijdete k zastavení 11.

Zastavení 11: Barokní hřbitov

Je to unikátní památka, kterou nesmíte vynechat. Jedná se o hřbitov s mohutnou kaplí a bohatou sochařskou výzdobou, vybudovaný v letech 1730 až 1743.  Pro svou originální koncepci je považován za skvost stavitelského a sochařského barokního umění. Hřbitov zaujímá rozlohu téměř 200 m2. Je vyzdoben sochami od Gottfrieda Fritsche, některé vytvořil jeho bratr Josef Antonín.

V roce 2001 bylo deset soch ukradeno. V současné době je nahradily jejich kopie.

Od roku 1998 o něj pečuje občanské sdružení Za záchranu hřbitova ve Střílkách.

V roce 2010 byl hřbitov vyhlášen národní kulturní památkou.

 

A to je konec naší naučné stezky. Doufám, že vám přinesla nejen poučení, ale také radost z pobytu v krásné přírodě.

 

A příště zase nashledanou ve Střílkách.