Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

25. 4. 2013

 

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 - Řád veřejného pohřebiště 06.08.2003
Obecně závazná vyhláška č.1/2005 o stanovení příslušné části společného školského obvodu spádové základní školy 16.03.2005

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006, Požární řád

27.10.2006
Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob 27.10.2006
Obecně závazná vyhláška č.1/2009, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Střílky 23.09.2009
Obecně závazná vyhláška č. 2//2009, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.1/2006, Požární řád 31.12.2009
Obecně závazná vyhláška č.1/2010, o místních poplatcích

01.01.2011

Obecně závazná vyhláška č.1/2011, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 17.01.2012

Obecně závazná vyhláškač. 1/2012,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2013

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Usnesení zastupitelstva

  • nejsou vloženy dokumenty

Oznámení

  • nejsou vloženy dokumenty

Výběrová řízení

  • nejsou vloženy dokumenty